H. Lundén Holding AB

Bakgrund

H. Lundén Holding AB

Eikos AB, som startade sin verksamhet 2012, förvaltas av
H. Lundén Holding AB och har enbart institutionella investerare. Målet är att uppnå en god riskjusterad avkastning på investeringskapitalet under olika marknadsförhållanden. Värdet har stigit med 122% sedan starten 2012 fram tills slutet av 2022, vilket innebär 7,5% genomsnittlig årlig avkastning med en volatilitet som var mindre än en tredjedel av marknadens.  
Tidigare bedrevs verksamheten som hedgefonden Eikos mellan åren 2000 och 2011. Sedan starten steg värdet av fonden med 178%, vilket innebar 9,3% per år och med en låg volatilitet.
Hedgefonden Eikos blev utnämnd till årets fond 2004 av EuroHedge Awards inom kategorin 'European Long/Short Equity under $500m'.


Investeringsfilosofi

Eikos AB investerar i överlåtbara värdepapper; aktier, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument och fondandelar. Vi har även mandat att blanka aktier. Huvudinriktningen är marknadsnoterade aktier i Norden. Investeringarna görs främst genom ett företagsanalytiskt tillvägagångssätt (stock-picking), d.v.s. större vikt läggs vid val av individuella aktier än vid val av länder eller branscher. De flesta idéer till investeringar genereras genom att ett stort antal företagsbesök genomförs.
Vill du veta mer om investeringsfilosofin så lyssna gärna på Börspodden avsnitt 241 - Intervju med Harald Lundén. Team

Harald Lundén

VD och Portföljförvaltare som har varit verksam på aktiemarknaden i 40 år

Gvidas Cerneckis

Aktieanalytiker med masterexamen inom affärsjuridik och civilekonomexamen

Marcus Develius

Aktieanalytiker med masterexamen inom nationalekonomi och finans

Marie Edlund

Ansvarig för ekonomi,  administration och backoffice

Styrelse

Björn Björnsson

Ordförande Eikos AB
Bakgrund som finansanalytiker, förvaltare och som styrelseproffs

Martin Gren

Medgrundare av Axis Communications

Chiquita Harding

Ordförande H. Lundén Holding AB
Konsult inom finans


Harald Lundén

Verkställande direktör

Kontakt

Box 5216, 102 45 Stockholm
Besöksadress: Nybrogatan 34, 2 tr

08 442 55 30 

Backoffice@hlunden.se