H. Lundén Kapitalförvaltning AB förvaltade specialfonden Eikos mellan 1 januari 2000 och 30 juni 2011. Fonden Eikos var en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. Efter avvecklingen av fondförvaltningen fusionerades H. Lundén Kapitalförvaltning AB med H. Lundén Holding AB.

Sedan starten 1 januari 2000 steg värdet av Eikos med 178%, och den totala risknivån i fondens innehav var låg. Den genomsnittliga årliga standardavvikelsen var sedan fondens start 6.01%, väsentligt lägre än för Nordenindex som under samma period hade en årlig standardavvikelse på 20.14%.

 

H. Lundén Holding AB, Östermalmsgatan 87 C, SE - 114 59 Stockholm, tel. 08 442 55 30, fax. 08 442 55 49